Priebeh spolupráce

Ako prebieha spulupráca.

Spolupráca

Dočasné zapožičanie zamestnancov personálnej agentúry alebo poskytnutie brigádnikov na výkon práce v inej spoločnosti predstavuje jednoduché a flexibilné riešenie. Okrem vyhľadania a výberau kandidátov v stanovenom čase, počte a požadovanej kvalifikácii zahŕňa aj komplexnú starostlivosť o administratívne záležitosti, prihlášky a odhlášky z poisťovní, školenia BOZP, lekárske prehliadky, uzatváranie zmlúv so zamestnancami, či rozviazanie pracovného pomeru. V prípade spokojnosti s našimi pracovníkmi je možnosť ich získať do kmeňového stavu klienta.

Osobné stretnutie s klientom

Pred zahájením spolupráce uskutočníme analýzu požiadaviek na pracovníka (vymedzenie pracovnej pozície, definovanie požiadaviek na vhodného kandidáta) a podrobne sa zoznámime s kultúrou a personálnou štruktúrou Vašej spoločnosti,  Vašimi predstavami a  očakávaniami klienta.

Začiatok výberového konania

Výberové konanie prebieha pod odborným dohľadom prideleného presonálneho konzultanta. Súčasťou výberového konania je podrobná analýza potenciálu a zdrojov pracovného trhu v požadovanej oblasti, oslovenie potenciálnych kandidátov. Zabezpečenie výberového konania podľa požiadaviek klienta v zvolenej forme a termíne. Spätná väzba zo strany klienta – zhodnotenie celkového priebehu výberového procesu a výber najvhodnejšieho kandidáta.

Pridelenie zamestnancov

Počas priebehu personálneho lízingu Vám:

  • poskytneme kvalifikovanú pracovnú silu a po dohode aj vstupné školenie pracovníkov.
  • Zabezpečíme  kompletnú personálnu a mzdovú agendu.
  • Riešime všetky pracovno-právne náležitosti.
  • Zariadime technickú stránku projektu (ochranné prostriedky, prepravu pracovníkov, ubytovanie a podobne).
  • Monitorujeme priebeh adaptačného procesu pracovníkov a ich následnú spokojnosť.

Po ukončení spolupráce

Po úspešnom ukončení našej spolupráce vo forme personálneho lízingu Vám naši konzultanti vypracujú návrhy na ďalšie posilnenie prosperity oblasti ľudských zdrojov alebo v prípade záujmu zabezpečia prechod zamestnancov do trvalého pracovného pomeru do Vašej spoločnosti.


Bezplatná infolinka

0800 800 019

Bezplatná infolinka

Zavolajte nám do náborového centra a my vám pomôžeme nájsť prácu presne podľa vaších potrieb.

Poslať životopis

Nájdeme vám pracu

Presne pre vás
Poslať životopis