O nás

Sme abcjobs. Sme vaša personálna agentúra.

Spoznajte nás

ABC JOBS s.r.o. je pracovná a personálna agentúra, ktorá vznikla v roku 2017 zo spolupráce agentúr dočasného zamestnávania s nadnárodnou pôsobnosťou. Organizačnú štruktúru tvoria skúsení manažéri, ktorí spolu s tímom ambicióznych ľudí smerujú k dosiahnutiu stanovených cieľov. 

Pre svojich klientov zabezpečujeme pracovnú silu podľa ich individuálnych požiadaviek na zručnosti, vzdelanie, kvantitu, kvalitu a vek. Našimi odberateľmi sú slovenské i zahraničné spoločnosti pôsobiace v rôznych oblastiach priemyslu.

Spokojnosť zamestnancov je pre nás prioritou číslo jeden. S akýmkoľvek problémom sa každý zamestnanec môže nepretržite obrátiť na zodpovedného koordinátora. Našim cieľom je vybudovanie dlhodobej spolupráce s vlastnými zamestnancami, ako aj s klientmi. Chceme byť prvou voľbou pri obsadzovaní voľných pracovných pozícií.

Z praktických skúseností v segmente logistiky sme pochopili nevyhnutnosť stáleho, praktického i teoretického vzdelávania zamestnancov. V Galante a v Bratislave zabezpečujeme školenia pre našich zamestnancov i uchádzačov pre všetky trhové segmenty priemyslu. Nie je to iba prejav pro klientského prístupu, ale vážime si každého, kto pre nás pracuje a tak sa snažíme aj našich ľudí posúvať vpred.

Naše hodnoty

Doterajšie výsledky nás utvrdzujú v správnosti nastúpenej cesty a sú pre nás výzvou k neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb. Dávajú nám odvahu zvládnuť nové projekty, ktoré sme už teraz pripravení realizovať.

Náš team