Vzdelávanie

Novinka – Individuálny rozvojový program vzdelávania a koučingu pre rozvoj jednotlivcov, pracovných skupín a firiem.

Pre koho je program vhodný?

Chcete byť úspešní vo svojom odbore? Máte pocit, že vaša firma prestáva byť produktívna a nedosahuje očakávané výsledky? Neviete čo ešte spraviť inak? Klesá výkonnosť vašich zamestnancov? Chcete sa naučiť rozvíjať váš vlastný potenciál a maximalizovať výkonnosť vašich zamestnancov? Ak ste odpovedali aspoň na jednu z otázok kladne, potom je náš nový vzdelávací program určený práve pre vás.

Kvalitná pracovná sila je základom každej  dobre fungujúcej  spoločnosti. Nájdenie vhodných kandidátov je časovo i finančne náročný proces.   Ponúkame Vám objektívny výber najvhodnejších kandidátov na základe overených údajov o uchádzačoch.

Garantujeme Vám individuálny prístup našich personalistov pri riešení každého  výberu pracovníka.  O vývoji celého výberového procesu klienta priebežne informujeme a pohovory  s vybranými uchádzačmi plánujeme v súlade s Vašimi požiadavkami. Pohovory zväčša prebiehajú  v jednom časovom bloku, pre čo  najlepšie porovnanie prihlásených uchádzačov.

Konečne v očakávanej pozícii vedúceho pracovníka? S novou pozíciou sú spojené nové výzvy, avšak čo presne znamená správne vedenie ľudí? S akými prostriedkami a metódami zvládnete Vašu novú úlohu? Len vo vtipoch platí, že riadiť vie každý. V skutočnosti je to náročná práca s prvkami umenia. Mnohí majú na riadenie a vedenie ľudí prirodzený talent. Avšak každý svedomitý manažér hľadá možnosť, ako získať z oblasti riadenia a vedenia ľudí viac skúseností a vedomostí.

Náš prednáškovo-tréningový program je určený pre jednotlivcov a skupiny, ktorého cieľom je naučiť sa a spoznať svoj manažérsky štýl a využívať svoje prirodzené vodcovské schopnosti. Vďaka vzájomným dialógom a intenzívnemu tréningu bude novým manažérom uľahčená začiatočná fáza v riadiacej pozícii a zároveň u skúsenejších manažérov s praxou budú rozvíjané nadobudnuté skúsenosti a zručnosti. Program umožňuje rozvoj v jednotlivých oblastiach riadenia ľudí od výberu tých správnych ľudí, ich motivácie, rozvoja, koučingu, vedenia k dosiahnutiu cieľa až po zvládanie náročných personálnych rozhovorov. Program je „šitý na mieru“ na základe identifikovania rozvojových potrieb.

V rámci programu „Vedenia a rozvoja ľudí“ ponúkame naším klientom nasledovné moduly školení:

 • Plánovanie a nastavenie cieľov
 • Financie pre nefinančných manažérov
 • Timemanažment
 • Zvládanie náročných rozhovorov
 • Firemná kultúra
 • Efektívna komunikácia
 • Vedenie hodnotiacich rozhovorov *
 • Ako viesť prijímacie rozhovory *
 • Práca a nastavenie individuálneho rozvoja ľudí *

Máte pocit, že Vaša firma prestáva byť produktívna a nedosahuje očakávané výsledky a Vy neviete, čo ešte môžete spraviť inak? Klesá výkon Vašich ľudí ? To, čo Vám v minulosti tak dokonale fungovalo a viedlo Vás k úspechu, prestáva fungovať? Čo sa zmenilo? Mám tých správnych ľudí na správnych miestach? Sú dostatočne motivovaní? Akú mám firemnú kultúru a komunikujeme efektívne? Viem identifikovať skrytý potenciál vo firme? Ak sú toto otázky, nad ktorými sa v poslednej dobe zamýšľate sme tu pre Vás s naším programom „Práca so skrytým potenciálom firmy“.

Program je určený pre firmy, ktoré chcú priniesť nový uhol pohľadu na fungovanie firmy, efektívnosť práce s ľuďmi a odhalenie skrytého potenciálu zamestnancov, identifikovanie ich silných a slabých stránok ako aj ich rozvojových možností.

V rámci programu „Práca so skrytým potenciálom firmy“ ponúkame naším klientom nasledovné moduly školení:

 • Identifikácia skrytého potenciálu firmy na základe zrealizovaného mystery
 • Nastavenie rozvoja firmy na základe zistení
 • Rozvoj potenciálu ( individuálny, skupinový )
 • Prieskum trhu

Program zahŕňa zmapovanie pracovného a profesijného potenciálu firmy formou mystery, rozhovorov a dotazníkov. Na základe zistení a s prepojením firemných cieľov, vízie a smerovania firmy vypracujeme pre Vás návrh na rozvojový program firmy v oblasti vzdelávania, individuálneho a skupinového koučingu a práce s ľudským potenciálom pre jednotlivcov a pracovné skupiny.

Všetky uvedené moduly školení ponúkame len v slovenskom jazyku, pričom jednotlivé moduly je možné kombinovať v závislosti od potrieb klienta.

Stretávate sa v poslednej dobe čoraz častejšie s pojmom koučing a nemáte jasnú predstavu o tom, čo táto téma predstavuje a aký prínos by mohla mať konkrétne pre Vás? Chcete sa naučiť rozvíjať Váš vlastný potenciál a maximalizovať Váš výkon a chcete vedieť týmto spôsobom rozvíjať Vašich podriadených? Dnes je práve koučovanie dôležitou súčasťou rozvoja ľudských zdrojov a oblasť koučovania sa dynamicky rozvíja s cieľom zvyšovať výkon pracovníkov vo firmách. Stretávate sa v práci so situáciami, keď do Vášho pracovného výkonu zasahujú súkromné problémy? Chcete vedieť pracovať na svojom osobnom rozvoji a hľadať spôsob riešenia a eliminovania problémov?

Ak áno, sme tu pre Vás s naším programom „Business a Life koučing“,ktorý je určený predovšetkým pre jednotlivcov na cielené uvoľňovanie a posilňovanie rozvojového potenciálu človeka, ktoré sa uskutočňuje priamo v praxi pri práci koučovaného človeka za účasti odborníka na koučovanie, kouča. Pomáha rozvíjať potenciál pracovníka a maximalizovať jeho výkon. Kouč pomocou otázok podnecuje premýšľanie človeka, čím mu pomáha jasnejšie si uvedomovať súvislosti, zvyšovať svoju vnútornú angažovanosť a zdokonaľovať sa. Využíva pritom vnútornú motiváciu človeka. Pomáha premeniť vedomosti človeka pomocou nadobudnutých skúseností na zručnosti, ktoré mu pomáhajú v práci, pri zlepšovaní výkonu práce, ale aj v osobnom živote. Tým, že naša práca je v súčasnosti veľmi úzko spätá s našim súkromným životom a často sa naše pracovné problémy prekrývajú s našimi súkromnými problémami je Business koučing prepojený s Life koučingom.

„Každý sa môže stať lepšou verziou samého seba“.

Life koučing Vám pomôže hľadať odpovede na všetky Vaše otázky a vyriešiť všetky problémy, ktoré Vás trápia. Je to moderná a veľmi efektívna metóda riešenia problémov, ktorá Vám neponúka konkrétne rady, ale pomôže Vám nájsť v sebe silu a motiváciu na dosiahnutie cieľov. Každý človek má v každom okamihu k dispozícii všetky zdroje, ktoré práve potrebuje na vyriešenie svojich problémov. Sme tu preto, aby sme Vám pomohli tieto zdroje nájsť.

Uvedený školiaci program ponúkame len v slovenskom jazyku.

Bezplatná infolinka

0800 800 019

Bezplatná infolinka

Zavolajte nám do náborového centra a my vám pomôžeme nájsť prácu presne podľa vaších potrieb.

Poslať životopis

Nájdeme vám pracu

Presne pre vás
Poslať životopis